12 שנ"ל - הבנה והבעה - מבחן תלקיט

חלק ראשון - הבנת הנקרא - 70 נקודות

קרא את הטקסט, עיין בתמונה הנלווית, וענה על השאלות 11-1 על פי ההנחיות (קיימת בחירה בין שאלות)

מתקשים לקום בבוקר

מעובד מתוך: נדב פלדמן, דה מרקר, 22.09.2015

פסקה א'

כאשר בוקעים מהשעון המעורר צלילים בלתי-נסבלים צריך לפקוח עיניים, להתיישר, לקום מהמיטה ולהתחיל את היום, אבל הראש נשמט חזרה אל הכרית. אי־אפשר להתרגל לזה שצריך לקום בבוקר.

פסקה ב'

לא מדובר בפינוק או בעצלות. הוכח מדעית ש"לאנשי לילה" מבנה גנטי המותאם לקימה מאוחרת. מומחי שינה וחוקרי גנטיקה מזהירים של"אנשי לילה" שצריכים לתפקד ב"עולם של בוקר" נגרם נזק רב בלימודים, בעבודה, בבריאות, בהישגים ובהתפתחות. כמו כן הם יחוו תסכול, עצבנות, מצבי רוח כתוצאה מעייפות מתמשכת וקושי בקשרים עם חברים ועם משפחה.

פסקה ג'

לרוע המזל, הפגיעה מתחילה בגיל מוקדם. גופם של בני נוער מתחיל לייצר מלטונין החל מ 23:00 בלילה עד שעות הבוקר המאוחרות. המלטונין הוא הורמון שמסייע לשלוט בשעון הביולוגי, לכן  ההשלכות של מחסור מתמשך בשינה הן קריטיות להתפתחותם של ילדים ובני נוער. המשמעות היא שלא רק שקשה לצעירים להתעורר מוקדם, אלא שאורח חיים של קימה מוקדמת פוגע בהתפתחות שלהם.

פסקה ד'

ממחקרים שביצע פרופסור דרק יאן דייק מ"מכון השינה של אוניברסיטת סארי" שבאנגליה עולה כי אחת הסכנות המרכזיות של גירעון שינה בקרב צעירים היא התפתחות של מחלת הסכיזופרניה.

פסקה ה'

על פי ד"ר טאובר: "אנשי בוקר או לילה שחיים הפוך מנטייתם הטבעית, למעשה סובלים מעייפות חברתית מתמשכת בעלת השפעות בריאותיות הרסניות. להמחשה, אצל עובדי משמרות המערכת החיסונית חלשה יותר, והסיכוי לחלות בסרטן גבוה יותר."

פסקה ו'

חוקרי שינה נוספים תומכים בעמדתו של טאובר. חוקר השינה, פול קלי מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה: "מהמחקר עולה שאנחנו חברה שסובלת מגירעון שינה, וקבוצת הגיל 14–24 היא שסובלת יותר מכל קבוצה אחרת באוכלוסייה. זה גורם לאיום חמור על הבריאות הגופנית, על הבריאות הנפשית ועל מצב הרוח".

פסקה ז'

חוקרים מובילים בעולם מנהלים קמפיין חוצה-יבשות במטרה להביא לשינוי במדיניות כלפי שינת ילדים וצעירים ולהתחיל את הלימודים בבתי הספר בשעות מאוחרות יותר.

שאלות לטקסט - בחר 2 שאלות מתוך 4 השאלות 4-1 שלפניך (לכל שאלה 2 סעיפים): כל שאלה 10 נקודות

1. א. על פי הטקסט:  פסקה ב', מה הוכח מדעית?

1. ב. באותה פסקה (פסקה ב') מהו הנזק המתואר ל"אנשי הלילה" ב"עולם של בוקר"?

2. א. על פי פסקה ג' – הסבירו כיצד קשור ייצור המלטונין לפגיעה בהתפתחות אצל בני נוער.

2. ב. על פי אותה פסקה – פסקה ג' – מהי המשמעות של קימה מוקדמת אצל בני נוער?

3. א. בחר באחת מהפסקות: ד'-ו'. תאר מה טוען החוקר בפסקה שבחרת.

3. ב. במה כל החוקרים תמימי דעים (מסכימים)?

4. א. על פי פסקה ז' – מה מנהלים החוקרים?

4. ב. על פי פסקה ז' – מה מטרת הקמפיין שמנהלים החוקרים?

בחר 4 שאלות מתוך 6 השאלות 10-5 שלפניך

5.  מאזכרים: למה מתייחסים המאזכרים המודגשים בקו:

א.  "מומחי שינה וחוקרי גנטיקה מזהירים של"אנשי לילה" שצריכים לתפקד ב"עולם של בוקר" נגרם נזק רב … כמו כן הם יחוו תסכול, עצבנות… ". (פסקה ב')

5 ב. "המשמעות היא שלא רק שקשה לצעירים להתעורר מוקדם, אלא שאורח חיים של קימה מוקדמת פוגע בהתפתחות שלהם". (פסקה ג')

6. במשפטים הבאים מופיעה מילה שתפקידה יצירת קשר לוגי. מהו תפקידו של הקשר הלוגי במשפט? (בחר את סוג הקשר הלוגי מבין התשובות המוצעות ורשום את תשובתך)

6א. "…צריך לפקוח עיניים, להתיישר, לקום מהמיטה, ולהתחיל את היום, אבל הראש נשמט חזרה אל הכרית". (פסקה א')

א.ויתור   ב.ניגוד   ג.תנאי   ד.תכלית/מטרה

6. ב. "המלטונין הוא הורמון שמסייע לשלוט בשעון הביולוגי, לכן  ההשלכות של מחסור מתמשך בשינה הן קריטיות להתפתחותם של ילדים ובני נוער". (פסקה ג').

א.זמן   ב.ניגוד   ג.תנאי   ד.סיבה ותוצאה

7. נרדפות וניגודי משמעות

7א. "מומחי שינה וחוקרי גנטיקה מזהירים של"אנשי לילה" שצריכים לתפקד ב"עולם של בוקר" נגרם נזק רב בלימודים… ". (פסקה ב').

רשום מהו היחס הסמנטי בין המילים:

מזהירים – מאיימים

1.נרדפות   2.ניגודיות

7ב. רשום את כל זוגות המילים שהיחס ביניהן הוא כמו היחס שבין המילים שבסעיף א':

1. בריאות – חולי

2. עבודה – עיסוק

3. משפחה – קרובים

4. קושי – קלות

8.א. סמיכות: לפניך טבלה. השלם את החסר.

סמיכות ביחידסמיכות ברבים
1.אנשי לילה
 2.מומחי שינה
מצב רוח3. 
מכון שינה4. 

(8א) תשובה 1

(8א) תשובה 2

(8א) תשובה 3

(8א) תשובה 4

8ב. הביאו 3 דוגמות נוספות (שונות מהמצויינות בטבלה) מהטקסט: בחר את הדוגמות מפסקות ה'-ז' בלבד. הדוגמות יכולות להיות סמיכות ביחיד ו/או סמיכות ברבים.   העתק את הצירוף בלבד כפי שהוא מובא בטקסט – אין להמירו ליחיד/לרבים. 
לנוחיותך שובצו הפסקות:

פסקה ה'

על פי ד"ר טאובר: "אנשי בוקר או לילה שחיים הפוך מנטייתם הטבעית, למעשה סובלים מעייפות חברתית מתמשכת בעלת השפעות בריאותיות הרסניות. להמחשה, אצל עובדי משמרות המערכת החיסונית חלשה יותר, והסיכוי לחלות בסרטן גבוה יותר."

פסקה ו'

חוקרי שינה נוספים תומכים בעמדתו של טאובר. חוקר השינה, פול קלי מאוניברסיטת אוקספורד באנגליה: "מהמחקר עולה שאנחנו חברה שסובלת מגירעון שינה, וקבוצת הגיל 14–24 היא שסובלת יותר מכל קבוצה אחרת באוכלוסייה. זה גורם לאיום חמור על הבריאות הגופנית, על הבריאות הנפשית ועל מצב הרוח".

פסקה ז'

חוקרים מובילים בעולם מנהלים קמפיין חוצה-יבשות במטרה להביא לשינוי במדיניות כלפי שינת ילדים וצעירים ולהתחיל את הלימודים בבתי הספר בשעות מאוחרות יותר.

(8ב) תשובה 1

(8ב) תשובה 2

(8ב) תשובה 3

9. לפניך משפטים בהם נעשה שימוש במירכאות.  

מה תפקיד המירכאות בחלקים המודגשים בסעיפים הבאים?  

את תפקיד המירכאות בכל משפט בחר מתוך האפשרויות הבאות:
ציטוט, אירוניה, שם/מושג, ביטוי מושאל (מטאפורה), סלנג, ביטוי/פתגם

9א.  "לא מדובר בפינוק או בעצלות. הוכח מדעית ש"לאנשי לילה" מבנה גנטי המותאם לקימה מאוחרת. (פסקה ב')

9ב.  על פי ד"ר טאובר: "אנשי בוקר או לילה שחיים הפוך מנטייתם הטבעית, למעשה סובלים מעייפות חברתית מתמשכת בעלת השפעות בריאותיות הרסניות. להמחשה, אצל עובדי משמרות המערכת החיסונית חלשה יותר, והסיכוי לחלות בסרטן גבוה יותר."  (פסקה ה')

10. פירושי מילים

א. "חוקרי שינה נוספים תומכים בעמדתו של טאובר" (פסקה ו')

לפניך ארבעה פירושים למילה "תומכים".  רשום את הפירוש המתאים ביותר להקשר במאמר:

א.תוחמים  ב.מתנגדים   ג.מזדהים  ד.מסתייגים

10 ב. "אנחנו חברה שסובלת מגירעון שינה". (פסקה ו')

לפניך ארבעה פירושים למילה "גירעון".  הקף את הפירוש המתאים ביותר להקשר במאמר:

א. עודף    ב. חוסר   ג. גרעין   ד. רוגע

שאלה 11 - שאלת חובה - יש לענות על שני הסעיפים בשאלה
צריך להתחיל ללמוד בעשר בבוקר
האנושות כולה במשבר מתמשך כתוצאה מגירעון בשינה
דובי קייך, 2015

11 א. לפניך תמונה. תאר מה מציגה התמונה בהקשר למאמר.

11 ב. לאיזו פסקה בטקסט היית משייך את התמונה? הסבר מדוע.

חלק שני - שם המספר - 10 נקודות

שאלה 12 - שאלת חובה - 10 סעיפים

12.בקטעים שלפניך רשום א' או ב' עבור הצורה הנכונה של כל שם מספר מבין שתי האפשרויות הנתונות.

(1) מחקר אמריקאי שנערך בשנת אלפיים ושש עשרה / אלפיים וששה עשר בדק את הרגלי השינה בקרב בני נוער.

הצורה הנכונה היא:

(2) נתוני המחקר התפרסמו ב ארבעה עשר / ארבע עשרה ביוני 2016.

הצורה הנכונה היא:

(3) במחקר השתתפו  אלפיים מאתיים חמישים ותשע / אלפיים מאתיים חמישים ותשעה תלמידי תיכון.

הצורה הנכונה היא:

(4) החוקרים ליוו תלמידים מ עשרים ושלוש / עשרים ושלושה בתי ספר.

הצורה הנכונה היא:

(5) הליווי נערך במשך שלוש / שלושה שנים.

הצורה הנכונה היא:

(6) בכל מדינה השתתפו לפחות  חמישים ושבע / חמישים ושבעה תלמידים.

הצורה הנכונה היא:

(7) נראה שבנות ישנות כמעט פי שתיים / שניים יותר מהבנים.

הצורה הנכונה היא:

(8) רוב התלמידים לא הצליחו לשלב תשע / תשעה  שעות שינה ביממה כפי שמומלץ.

הצורה הנכונה היא:

(9) תשעה עשר / תשע עשרה אחוזים מהתלמידים דיווחו שהם מרגישים פגיעה בריכוז בשל מחסור בשעות שינה.

הצורה הנכונה היא:

(10) בתי הספר דחו את בקשת ההורים להתחיל את יום הלימודים מאוחר יותר כי נדרשת לכך עלות נוספת של כ  עשרת אלפים וארבע מאות ₪ / עשר אלף וארבעה מאות ₪  בחודש.

הצורה הנכונה היא:

חלק שלישי - הבעה - 20 נקודות

לנבחן הרגיל: ענה על אחת מתוך 2 השאלות 14-13. לנבחן המותאם: ענה רק על סעיף א בשאלה 13או בשאלה 14 (אין צורך לכתוב סיכום או חיבור)

13.א  אם בחרת בשאלה זו: לפניך תרשים. מלא את המשבצות הריקות על פי טקסט 1 והתמונה הנלווית.     (10 נקודות/20 נקודות למותאם)

הבעיה

תוצאה 1 מתוך הטקסט

תוצאה 2 מתוך הטקסט

תוצאה 3 מהתמונה הנלווית

המלצות:

מהטקסט:

מהתמונה:

13 ב. כתוב סיכום בלשונך.     (10 נקודות / מותאם לא עונה על סעיף זה) 
בסיכומך התייחס לבעיה שמוצגת בטקסט, לתוצאות מהטקסט ומהתמונה, ולהמלצות שעולות מהטקסט ומהתמונה.
(אורך הסיכום  כ- 12 שורות – לצורך תלקיט זה – ניתן לכתוב סיכום קצר יותר של כ- 10 שורות).

14. אם בחרת בשאלה זו:

א.  מלא את הטבלה הבאה:                                                                                                      (10 נקודות/20 נקודות למותאם)

רשום בחירתך:

אני מסכים ל / מתנגד ל/ מסתייג מ

טענה ש

צריך להתחיל ללמוד בעשר בבוקר

ההסבר שלי לבחירה הוא ש:

המתנגדים לדעתי אומרים ש:

תשובתי למתנגדים היא ש:

14. ב. כתוב חיבור קצר שנושאו הוא: 

צריך להתחיל ללמוד בעשר בבוקר

 בחיבורך כלול את הרכיבים הבאים: 1. כותרת 2. פתיחה 3. הטענה + דעתך וביסוס/נימוק 4. דעתם של המתנגדים לדעתך ותשובתך להם 5. פסקת סיום.

(אורך החיבור  כ- 12 שורות שורות – לצורך תלקיט זה – ניתן לכתוב חיבור קצר יותר של כ- 10 שורות (10נקודות / מותאם לא עונה על סעיף זה)

בהצלחה!