תרשים לטקסט

לפניך קטע קריאה קצר + תמונה - מלא את התרשים שאחרי:

הרעלת הנשרים

אוכלוסיית הנשרים בישראל אינה זוכה לעדנה רבה מאז קום המדינה. הפרעות בבית הגידול, ירידה בזמינות המזון, הרעלות משניות והתחשמלויות פגעו באוכלוסייה עד כדי הצטמצמות תחום התפוצה בישראל וירידת מספר הגוזלים הפורחים בהצלחה לעשרות בודדות בשנה. כדי לשפר את תנאי הנשרים ולפתור את בעיית הכחדתם החלו החברה להגנת הטבע והרשות לשמירה על הטבע והגנים הלאומים בפרוייקט השבת נשרים לכרמל. במקביל החלו פעילויות ממשק נוספות לשמירה על נשרים במימון קרן יד הנדיב וחברת החשמל לישראל.

© מתוך: "הרעלת הנשרים בגולן", מאת: אוהד הצופה ועופר בהט,

טבע הדברים, גיליון 38, אוגוסט 1998.

מתוך: החברה להגנת הטבע

 

הבעיה:

סיבה 1:

סיבה 2:

סיבה 3:

פתרון מהטקסט:

פתרון מהתמונה: