תחביר

נושא ונשוא
פעילות LERGO

משחק תחביר ושם המספר

לטיול יצאנו - מט"ח

תחביר

מילות שאלה דיבור ישיר ודיבור עקיף

ניתוח חלקי משפט
פעילות LERGO

תרגול בסיסי 1

פעילות מט"ח

תרגול 1

ענת בנטוב

תרגול 2
סוגי משפטים, תמורה, כולל
ענת בנטוב

תרגול בסיסי 1

פעילות מט"ח

תרגול 1

ענת בנטוב

תרגול בלשון