שם המספר

דף עזר
גזרת השלמים
ענת בנטוב

מקצועות במספרים

ענת בנטוב

משחק תחביר ושם המספר

לטיול יצאנו - מט"ח

משחק זכרון בנושא שם המספר
ענת בנטוב

משחק שם המספר 1

אנקורי

תרגול ומשחק 2

היה ונטיותיו פעילות מט"ח

תרגול שם המספר
אוניברכיתה

תרגול 1

ענת בנטוב

תרגול תלקיט

ענת בנטוב

תרגול בלשון