שם המספר

דף עזר
גזרת השלמים
ענת בנטוב

מקצועות במספרים

ענת בנטוב

משחק תחביר ושם המספר

לטיול יצאנו - מט"ח

משחק זכרון בנושא שם המספר
ענת בנטוב

תרגול ומשחק

שורשים, שם פעולה, זמנים, פעיל וסביל. פעילות מט"ח לראש השנה

תרגול ומשחק 2

היה ונטיותיו פעילות מט"ח

תרגול בלשון