רפלקציה לתלקיט - 12 שנ"ל

שם התלמיד:

לפניך רשימת משימות התלקיט. בחר 2 משימות שהיו לך הקשות ביותר: (כתוב אותן במשבצות שמתחת)
יחידת לימוד ראשונה (מלאלה / מהגינה לצלחת):
● יחידה 1
● יחידה 2
● יחידה 3
● ניתוח קריקטורה / ציור
● נושא בחירה

● תרגיל מסכם בשם המספר
● מטלת כתיבה
● טרום מבחן
● מבחן חובה

משימה 1:
משימה 2:

הסבר עבור כל מטלה מדוע היא היתה קשה עבורך: אם לא סיימת את המטלה – הסבר מדוע. אם היה קושי במטלה – הסבר מה היה עבורך קשה

הסבר עבור מטלה אחת:
הסבר עבור מטלה שנייה:

מה למדת חדש שלא ידעת קודם?

ממה נהנית במהלך הלמידה? (הסבר)

3 התייחסויות לפריטים מהתלקיט שאתה גאה בעצמך עליהם:

מה למדת על עצמך במהלך העבודה על התלקיט?

מה עזר לך ללמוד בתהליך העבודה על התלקיט?

תודה רבה על השתתפותך