פעילויות שונות

דיבור ישיר דיבור עקיף

פעילות מט"ח. יש צורך בססמה.

הכללת ופירוט

אתר גלים

חיוך ביום

פעילות מט"ח

לשחק בעברית
האקדמיה ללשון עברית - מגוון תרגולים

ניבים וביטויים

האקדמיה ללשון עברית

ניבים וביטויים

פעילות

ניבים וביטויים לראש השנה
פעילות LERGO

עבודת כוכבים

פעילות מט"ח - השפה העברית

שעשועי לשון

אתר גלים

תרגול בלשון