עולים

מבחנים לסיום אולפן
האגף לחינוך מבוגרים

פורטל כאן לומדים

לעולים חדשים

תחביר משפטי סיבה ותוצאה - חלק א

נורית גנץ - מערכת שידורים לאומית

תחביר קשרי זמן - חלק א

נורית גנץ - מערכת שידורים לאומית

תחביר קשרי זמן - חלק ב

נורית גנץ - מערכת שידורים לאומית

תחביר משפטי סיבה ותוצאה - חלק ב

נורית גנץ - מערכת שידורים לאומית