הסימנים הגרפים - תפקיד המירכאות

דף עבודה
מורה מאורט

מילות יחס

מט"ח

דכש

שדגכשכג

תרגול בלשון