מילות יחס ועוד...

מילות יחס - משחק
מט"ח

מילות יחס

מט"ח

דכש

שדגכשכג

ה' הידיעה

ה' הידיעה פעילות מט"ל

דגכ

דכע

ה' הידיעה

דכש

שדגכשכג

תרגול בלשון