מאזכרים

סרטון הסבר של YSCHOOL

לצרכים שלנו נסתפק בהסבר עד לזמן 3:15

מאזכרים - משחק
לשון מחוץ לקופסא קובץ מצגת להורדה

תרגול 1

LERGO

תרגול בלשון