כיצד ננתח שיר?

 

 1. קוראים את השיר קריאה ראשונית – קריאת התרשמות כלומר, כדי להבין את המילים מבחינה מילונית ולהבין את הקשרים בין המילים.
 2. בודקים את "ההתרחשות" בשיר כלומר, להבחין מה "מסתתר" בשיר מבחינת החוויה.
 3. מבררים מהו נושא השיר כלומר, על מה מדבר השיר. מה המסר – הרעיון – שבשיר. נושא השיר מצוי בדרך כלל בשורה אחת או שתיים בתוך השיר, "המסכם" כביכול את מכלול המרכיבים של השיר.
 4. מנתחים את האמצעים האומנותיים שבשיר: 
  חרוזים – מילים בעלי צליל דומה. החריזה נקראת גם בשם "קישוטי לשון".
  דימויים – הדימוי הוא השוואה משני תחומים שונים.
  מטאפורה – (השאלה) — שימוש במילים מעולם אחד כדי לתאר מילים מעולם אחר. המילים משמשות במשמעות שונה מהמובן המילולי המקורי, והמשמעות היא ציורית: 
  "קצה המזלג" הינו מטאפורה לתהליך קצר או לכמות קטנה. 
  האנשה – אמצעי ספרותי המציג דומם או צומח או בעלי חיים כאילו הם אנושיים זאת אומרת בני אדם, כלומר, ייחוס תכונות אנוש לא לאנוש.  
  ניגוד – דבר והיפוכו.
  חזרה – החזרה באה לידי ביטוי בשיר על מילים, שורות או חרוז. החזרה מרחיבה ומעמיקה את הבנתנו וחושפת לפנינו את השיר באור נוסף.  
  מכלול – שם כולל לכל צלילי הלשון בשיר, כמו: חריזה, חזרה. המצלול מבליט את נועם הצליל ומוסיף "חיות" ו "יופי" לשיר.
  אירוניה –  דרך התבטאות מתוחכמת שבה המשמעות הגלויה והתמימה של הדברים שונה, ולעיתים אף מנוגדת מהכוונה הסמויה.
  מבנה – 
  הכוונה היא לצורה חיצונית ולאופן ארגון החומר ביצירה. במבנה השיר יש לשים לב  למשל: 1 .אופן החלוקה לטורים ולבתים והיחסים הנוצרים בין החלקים השונים. 2 .מבנה השורות, האם אורך השורות אחיד? האם השורות קצרות או ארוכות? מהן החריגות? 3 .פסיחות או גלישות בשיר שמאלצות את הקורא לשים לב למשמעויות המודגשות באמצעותן.
 5. כותרת השיר – האם היא מוסיפה לנושא השיר או נותנת משמעויות נוספות להבנת נושא השיר? כלומר, מה המשמעות של הכותרת?
 6. מציאת קשרים בין מילות השיר למילים נרדפות או לטקסטים שונים כמו התנ"ך או לטקסט אחר המוסר אותה חוויה, נושא או רעיון. 
 7. מסכמים את השיר מבחינת נושא השיר, המסר והרעיון, והאמצעים האומנותיים של השיר.
 
 
נושא: השירה המודרנית – שיר "אנסין"

כאשר אנו מנתחים שיר מודרני יש להתייחס:
לכותרת – מה היא אומרת? מהן הציפיות שלנו מהכותרת (ואחרי הקריאה – האם הן התגשמו).

למבנה השיר: יש לשים לב לאורך הטורים (בשירה קוראים לשורה בשם טור).האם יש צורה מיוחדת לשיר? האם ניכרת צורה גראפית הנותנת לשיר משמעות.

לאמצעים אומנותיים ה"מקשטים" את השיר.

למילות הזמן בשיר.

ללשון השיר – נברר האם הלשון גבוהה ?נמוכה? האם יש שימוש בסלנג? עירוב סגנונות? נשים לב למילות הקישור, פעלים. ריבוי פעלים למשל מעיד על איפוק רגשות, הפעלים מחליפים את הרגש.

לשאלה – מה קורה בשיר?– בשיר מספר רבדים ו"רב הסמוי על הגלוי"

לתוכן השיר – בשירה מודרנית ישנה "שבירת מיתוסים" אין טאבו, עוסקים בנושאים שונים ומגוונים.

ל"האני במרכז" השיר נוגע בתחושות הדובר, שבירת מוסכמות חברתיות.

ולדעתכם האישית – מה מצא חן בעיניכם בשיר? התוכן? המסר? האם החוויה מוכרת לכם?.מה אתם חושבים על נושאי השיר? האם אתם מזדהים עם הנושאים, עם הרעיונות? עם מה אינכם מסכימים. כאן יש מקום להביע את דעתכם האישית.

שיר האושר - רוני סומק

       אנחנו מונחים על העוגה 

       כמו בובות חתן כלה. 

       גם אם תבוא הסכין 

       ננסה להשאר באותה הפרוסה. 

לשיר קוראים "שיר האושר" מהו אושר בעיניך?  מה גורם לך אושר?

מהן המחשבות שעולות אצלך מהשיר? התרשמות כללית

התמונה – שמוצגת בתחילת השיר ביו טיוב – כיצד היא תורמת להבנת השיר?

האם השיר מתאר אושר?

האם כותרת השיר מתאימה לשיר?

מדוע המשורר בחר בכותרת זאת?

מהי המטאפורה בשיר? (אם יש יותר מאחת ניתן לציין כמה)

מהם הדימויים אותם ניתן למצוא בשיר?

מהי האירוניה בשיר?

מה ניתן ללמוד מניתוח מבנה השיר?

אותו השיר – לחן שונה שחובר ידי המשורר והמלחין יוני רועה. לעיתים השיר מושמע בחתונות.
 האזן לשיר בלחן של יוני רועה.
 
 האם הביצוע הזה מתאים לאופי השיר?

איזה לחן מתאים יותר להשמעה בחתונה ומדוע?

האם כל שיר שמוזכרים בו חתן וכלה (כמו השיר הזה) מתאים להשמעה בחתונה?