חשיבות הלשון

סרטון 1 - ענו על השאלות הבאות :

1. מצאו שיבוש לשון אחד. רשמו מהו השיבוש של מבצע השוד? מהו התיקון של המורות?

השיבוש:

התיקון:

2. מדוע הסרטון משעשע?

סרטון 2: ענו על השאלות הבאות:

1. מה דעתכם על שפה עברית תקינה? האם צריך/לא צריך? ולמה?

2. מצאו בסרטון השני (בהשתתפותה של אנסקי) משפט חשוב (לדעתכם). כתבו את המשפט והסבירו מדוע לדעתם הוא חשוב.

המשפט מהסרטון:

הסבר מדוע המשפט חשוב (לדעתי)

3. הביעו עמדתכם:
האם אתם תומכים בטענה של מיכל אנסקי: "בשבילי עברית היא הכלי הכי חשוב" ? הסבירו (בססו את עמדתכם) באמצעות הסברים ודוגמות משלכם.

בהצלחה!