12 שנ"ל - חיבור 3


אני מסכים ל / מתנגד ל / מסתייג מה- טענה ש:
 

התנהגות אלימה מסוכנת לחברה

 
רשום את בחירתך: מסכים, מתנגד, מסתייג:

ההסבר שלי לבחירה שהקפתי בעיגול הוא ש:

אלימות גורמת לאי סדר חברתי. ההחלטה לפתור בכח על דעת עצמך עשויה להסתיים באסון של פציעה חמורה ואפילו במוות. אסור לקחת את החוק לידיים ולהיות מבצע החוק על דעת עצמך.

המתנגדים לדעתי אומרים ש:

לפעמים יש מצבים שאנשים לא עושים את מלאכתם, והתגובה האלימה היא ניסיון לשנות התנהגות.

תשובתי למתנגדים היא ש:

צריכה להיות אפס סובלנות עבור אלימות. בשום מצב היא אינה מוצדקת, ובכל מקרה בית המשפט יקבע כיצד לנהוג במקרה פרטי כזה או אחר. 

שם המאמר: "מרוב עצים אין יער", צפריר רינת, 2013

התמונה: "אילנתה בלוטית", ויקיפדיה, 2012

 

כתוב חיבור על פי הטבלה המלאה:

בחיבורך כלול את הרכיבים הבאים: 1. כותרת 2. פתיחה 3. הטענה + דעתך וביסוס/נימוק 4. דעתם של המתנגדים לדעתך ותשובתך להם 5. פסקת סיום. (אורך החיבור  כ- 12 שורות – לצורך תלקיט זה ניתן לכתוב חיבור קצר יותר של כ- 10 שורות)