12 שנ"ל - חיבור 2


אני מסכים ל / מתנגד ל / מסתייג מה- טענה ש:
 

שיטת הציונים היא הכרחית

 
רשום את בחירתך: מסכים, מתנגד, מסתייג:

ההסבר שלי לבחירה שהקפתי בעיגול הוא ש:

שיטת הציונים הכרחית כדי לקבל מספר שמשקף את הרמה של הלומד. זה מסייע גם ללומד לדעת שעליו להשתפר וגם למורה שמבין שעליו לסייע בנושא מסויים.

המתנגדים לדעתי אומרים ש:

זאת שיטה מיושנת שגורמת למתח ולהתרגשות ואפילו לבעיות גופניות כתוצאה מכך, ולכן לא תמיד משקפת את היכולת האמיתית של הלומד

תשובתי למתנגדים היא ש:

על מנת שלומד יוכל להעריך עצמו ולהתקבל ללימודים המשכיים בהתאם לרמתו חובה לציין את רמת הידע באופן אחיד. אם לא יהיו ציונים הרבה לומדים לא יתאמצו בכלל.

 

כתוב חיבור על פי הטבלה המלאה:

בחיבורך כלול את הרכיבים הבאים: 1. כותרת 2. פתיחה 3. הטענה + דעתך וביסוס/נימוק 4. דעתם של המתנגדים לדעתך ותשובתך להם 5. פסקת סיום. (אורך החיבור  כ- 12 שורות – לצורך תלקיט זה ניתן לכתוב חיבור קצר יותר של כ- 10 שורות)