12 שנ"ל - חיבור 1


אני מסכים ל / מתנגד ל / מסתייג מה- טענה ש:
 

צמחים פולשים הם סכנה לצומח הטבעי וגם לאדם

 
רשום את בחירתך: מסכים, מתנגד, מסתייג:

ההסבר שלי לבחירה שהקפתי בעיגול הוא ש:

צמחים פולשים הם סכנה לסביבה שבה הם צומחים. חלקם מתפשטים במהירות ומשנים את הסביבה שבה הם צומחים. הם מפריעים להתפתחות הטבעית של צמחים אחרים ומפרישים חומר כימי שמכחיד צמחים אחרים בסביבה. 

המתנגדים לדעתי אומרים ש:

צמחים הם פרי יצירה של הטבע. אין להשמיד מה שצומח באופן טבעי.

תשובתי למתנגדים היא ש:

הנזקים שנגרמים לטבע מהצמחים הפולשים הם נזקים לצמחי הבר ולשטחים הטבעיים, וקיים גם נזק שהוא לבני האדם שמתבטא בנזק כלכלי עצום.

שם המאמר: "מרוב עצים אין יער", צפריר רינת, 2013

התמונה: "אילנתה בלוטית", ויקיפדיה, 2012

 

כתוב חיבור על פי הטבלה המלאה:

בחיבורך כלול את הרכיבים הבאים: 1. כותרת 2. פתיחה 3. הטענה + דעתך וביסוס/נימוק 4. דעתם של המתנגדים לדעתך ותשובתך להם 5. פסקת סיום. (אורך החיבור  כ- 12 שורות – לצורך תלקיט זה ניתן לכתוב חיבור קצר יותר של כ- 10 שורות)