הפועל

דף עזר
גזרת השלמים
ענת בנטוב

תרגול ומשחק

שורשים, שם פעולה, זמנים, פעיל וסביל. פעילות מט"ח לראש השנה

תרגול ומשחק 2

היה ונטיותיו פעילות מט"ח

תרגול פועל
גזרת השלמים, שם פועל, שם פעולה

תרגול משמעות

משמעויות הבניינים

תרגול ומשחק 3

הטיות פעלים, זמנים, שם פועל, שם פעולה, יחיד ורבים. פעילות מט"ח

בנייני הפועל 1
פעילות LERGO

בנייני הפועל 2

פעילות LERGO

בנייני הפועל 3

פעילות LERGO

בנייני הפועל 4

פעילות LERGO

פועל שלמים ומרובעים

פעילות LERGO

פעיל וסביל

הסבר מתוך וואלה SCHOOL

גזרת השלמים והמרובעים

פעילות LERGO

מערכת הפועל

חזרה כל הגזרות פעילות LERGO

תרגול בסיסי

פעילות מט"ח

תרגול בסיסי 2

פעילות מט"ח

קכ

חזרה כל הגזרות שדגכ

שדגכ

שדכג

תצורת השם

דף עזר
תצורת השם
ענת בנטוב

טגיוגכ

דגש\דכש

דגשSD

SADA

תרגול בלשון