הפועל

דף עזר
גזרת השלמים
ענת בנטוב

תרגול ומשחק

שורשים, שם פעולה, זמנים, פעיל וסביל. פעילות מט"ח לראש השנה

תרגול ומשחק 2

היה ונטיותיו פעילות מט"ח

תרגול פועל
גזרת השלמים, שם פועל, שם פעולה

תרגול משמעות

משמעויות הבניינים

תרגול ומשחק 3

הטיות פעלים, זמנים, שם פועל, שם פעולה, יחיד ורבים. פעילות מט"ח - המרוץ בלשון

בנייני הפועל 1
פעילות LERGO

בנייני הפועל 2

פעילות LERGO

בנייני הפועל 3

פעילות LERGO

בנייני הפועל 4

פעילות LERGO

פועל שלמים ומרובעים

פעילות LERGO

פעיל וסביל

הסבר מתוך וואלה SCHOOL

גזרת השלמים והמרובעים

פעילות LERGO

מערכת הפועל

חזרה כל הגזרות פעילות LERGO

תרגול בסיסי

פעילות מט"ח

תרגול בסיסי 2

פעילות מט"ח

גזרות הפועל: שלמים, מרובעים, נל"א, נל"י/ה

פעילות LERGO

משחק גזרת השלמים משחק המפלצות

מט"ח

תצורת השם

דף עזר
תצורת השם
ענת בנטוב

תצורת השם

YOUTUBE
אביגיל סער 18.3.2020

דגשSD

SADA

תרגול בלשון