הבנה והבעה

דף עזר
מאזכרים
ענת בנטוב

דף עזר תפקיד המרכאות

ענת בנטוב

דף עזר תפקיד הקשרים הלוגים

ענת בנטוב

דף עזר +תרגול
טקסט לא מילולי
ענת בנטוב

דף עזר סמיכות

ענת בנטוב

דף עזר נרדפות/ ניגודיות

ענת בנטוב

דף עזר סיכום בורר ממזג
ענת בנטוב

מצגת סיכום בורר ממזג

ענת בנטוב

דף עבודה 1
ענת בנטוב

דף עבודה 2
ענת בנטוב

דף עבודה 3
ענת בנטוב

מטלה לנבחן מותאם
ענת בנטוב

דף עזר כתיבה טיעונית

ענת בנטוב

מצגת חיבור טיעוני

ענת בנטוב

דף עבודה 1
ענת בנטוב

דף עבודה 2
ענת בנטוב

דף עבודה 3
ענת בנטוב

דף עבודה 4
ענת בנטוב

12 שנ"ל - הנושאים השונים:

שם המספר:

יחידת לימוד מלאלה
ענת בנטוב

תרגול מבחן 12 - מלאלה

ענת בנטוב

יחידת לימוד מהגינה לצלחת
ענת בנטוב

תרגול מבחן 12 - לתלקיט

ענת בנטוב

רפלקציה לתלקיט
ענת בנטוב

חשיבות הלשון
פעילות לתחילת שנה ולא רק...
ענת בנטוב

גלגל הצלחה
פעילות לתחילת שנה ולא רק... אילנית

בית ירוק
פעילות בנושא בנייה ירוקה. בסוף הפעילות
סיכום בורר/ממזג ענת בנטוב

מבחן 12 - קורונה
ענת בנטוב

הבנה והבעה 1

פעילות מט"ח - מתחילים שנה

הבנה והבעה 2

טקסים ושאלות - האגף לחינוך מבוגרים

סוס טרויאני

אוניברכיתה

תוכניות ריאליטי

פעילות מט"ח

להיות אחות לאוטיסט

פעילות מט"ח

הארי פוטר

פעילות מט"ח

צמחונות

פעילות גלים

עוני בישראל

פעילות מט"ח

שבט אחים ואחיות

פעילות מט"ח

תלמדו לריב

פעילות מט"ח

טיפול בעזרת בעלי חיים

פעילות מט"ח

הבנה והבעה 2

טקסים ושאלות - האגף לחינוך מבוגרים

הבנה והבעה 1

פעילות מט"ח - מתחילים שנה

הבנה והבעה 2

טקסים ושאלות - האגף לחינוך מבוגרים

ערבות הדדית

נועה בן חמו - לשון מחוץ לקופסא חובה ליצור עותק לפני השימוש שלוש נקודות למעלה בתפריט -> יצירת עותק

האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך

סיפור עם שאלות

פעילות אתר גלים

פעילויות מיצ"ב

אתר גלים

תרגול בלשון