הבנה והבעה

דף עזר
מאזכרים
ענת בנטוב

דף עזר תפקיד המרכאות

ענת בנטוב

דף עזר תפקיד הקשרים הלוגים

ענת בנטוב

דף עזר +תרגול
טקסט לא מילולי
ענת בנטוב

דף עזר סמיכות

ענת בנטוב

דף עזר נרדפות/ ניגודיות

ענת בנטוב

דף עזר כתיבה טיעונית

ענת בנטוב

דף עזר סיכום בורר ממזג
ענת בנטוב

מצגת סיכום בורר ממזג

ענת בנטוב

דף עבודה 1
ענת בנטוב

דף עבודה 2
ענת בנטוב

דף עבודה 3
ענת בנטוב

12 שנ"ל - הנושאים השונים:

יחידת לימוד מלאלה
ענת בנטוב

מבחן 12 - מלאלה

ענת בנטוב

יחידת לימוד מהגינה לצלחת
ענת בנטוב

מבחן 12

ענת בנטוב

מבחן 12 - קורונה
ענת בנטוב

הבנה והבעה 1

פעילות מט"ח - מתחילים שנה

הבנה והבעה 2

טקסים ושאלות - האגף לחינוך מבוגרים

סוס טרויאני

אוניברכיתה

תוכניות ריאליטי

פעילות מט"ח

להיות אחות לאוטיסט

פעילות מט"ח

הארי פוטר

פעילות מט"ח

צמחונות

פעילות גלים

עוני בישראל

פעילות מט"ח

שבט אחים ואחיות

פעילות מט"ח

תלמדו לריב

פעילות מט"ח

טיפול בעזרת בעלי חיים

פעילות מט"ח

הבנה והבעה 2

טקסים ושאלות - האגף לחינוך מבוגרים

הבנה והבעה 1

פעילות מט"ח - מתחילים שנה

הבנה והבעה 2

טקסים ושאלות - האגף לחינוך מבוגרים

ערבות הדדית

נועה בן חמו - לשון מחוץ לקופסא חובה ליצור עותק לפני השימוש שלוש נקודות למעלה בתפריט -> יצירת עותק

האגף לחינוך מבוגרים
משרד החינוך

סיפור עם שאלות

פעילות אתר גלים

פעילויות מיצ"ב

אתר גלים

תרגול בלשון