גאווה - דליה רביקוביץ

אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך,
ולא מחמת זקנה.
שנים רבות הם שוכבים על גבם בחם ובקר,
שנים כה רבות,
כמעט נוצר רשם של שלוה.
אין הם זזים ממקומם וכך נסתרים הבקיעים.
מעין גאווה.
שנים רבות עוברות עליהם בצפייה.
מי שעתיד לשבר אותם
עדין לא בא.
ואז האזוב משגשג, האצות נגרשות, והים מגיח וחוזר
ודומה, הם ללא תנועה.
עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים
יבוא וילך.
ופתאום האבן פצועה,
אמרתי לך, כשסלעים נשברים זה קורה בהפתעה.
ומה גם אנשים.

קרא את השיר או האזן לו. 

1.  מה הכותרת אומרת לקורא?

2.  העתק את הביטויים , המעידים על גאוות הסלעים.

3.  מהו תהליך השבירה ועל מה הוא מעיד?

4.  כתוב 3 מאפיינים של השירה המודרנית בשיר זה.

5.  כיצד המאפיינים האלה קשורים לתוכן השיר?